/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Etüt ve Proje Müdürlüğü

Etüt Proje Müdürlüğü, Beyoğlu'nun tarihi dokusunu koruyarak, kamu alanlarının yaşam kalitesini arttıracak, Beyoğlu Markasının yükselmesini sağlayacak projeler üretmek amacıyla kurulmuştur. Müdürlüğümüzün hedefleri arasında; İlçe sınırları dahilindeki tüm kentsel tasarım projeleri ve uygulama projelerini yapmak ve yürütmek, Belediyemizin diğer birimlerince üretilecek projelere eş güdüm sağlamak ve bu projelerle ilgili halk katılım toplantıları düzenlemek, Belediye hizmetlerinin daha etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak vardır.
Beyoğlu Belediyesi'ne ait binalarda mimari, dekorasyon, aydınlatma ve benzeri uygulamaların yapılabilmesi için projeler üretir ve Beyoğlu İlçesinin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapar. Ulusal ve uluslar arası açık oturum, sempozyum, tören, şölen, festival ve fuarlara katılıp, tertip eder. Kardeş şehirler, diğer şehir ve kurumlarla ortak proje geliştirerek, proje yarışmaları düzenler.
Kent ve yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirmesine dönük olarak,uzman kişilerden danışmanlık alarak bu konuda gerektiğinde danışma kuralları oluşturur.
Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iletişim, bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanması suretiyle adaylık döneminde tüm gelişmelerden faydalanılması ve yerel yönetim platformunda Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliklerinin arttırılmasını sağlar.

 

BAKARSAN BEYOĞLU
sitesine hoş geldiniz

Gerçekleştirmiş olduğumuz projeleri bu sayfadan görebilir, diğer detaylar için sol menüyü kullanabilirsiniz.