/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Günümüzde Şişhane Meydanı, Beyoğlu ilçesi, 282 Ada, 1 parselde yer alan ve 1879-1883 yılları arasında İtalyan kökenli mimar Giovanni Battista BARBORİNİ tarafından inşa edilen Altıncı Daire-i Belediye / Beyoğlu Belediye Başkanlığı binası Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk belediye binası olma özelliğini taşımaktadır.

Zaman içinde yapılan müdahaleler, Tarihi binanın özgün karakterini kaybetmesi ve çağdaş gereksinimlere cevap verememesi nedeniyle kapsamlı bir koruma-onarım uygulaması gereksinimi doğmuş ve hazırlanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.10.2012 tarih, 411 sayılı kararıyla onaylanmış ve onaylanan projeler doğrultusunda koruma uygulamalarına başlanmıştır.

Restorasyon Çalışmaları devam etmekte olan Binanın Mimari, İç mimari ve gerekli mühendislik donanım proje detayları yerinde takip edilmekte, Tüm ilgili ekiplerle Etüt ve Proje Müdürlüğü olarak sürekli toplantılar yapılarak, Projenin layık olduğu uygulamaların gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.

Tanzimat döneminde çağdaş kent anlayışı doğrultusunda Galata-Beyoğlu Bölgesi’ne hizmet götürmesi amaçlanan bu binada, günümüzde de gene aynı anlayış çerçevesi içerisinde Beyoğlu Bölgesi’ne yakışır bir hizmet sunması anlayışı kapsamında koruma uygulaması gerçekleştirilmektedir.