/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

ÇEŞMELER

İstanbulun unutulan bakıma muhtaç tarihi çeşmelerini aslına uygun restore ederek geleceğe taşımak amacıyla proje çalışmaları yapılmıştır.

Bu doğrultuda çeşmelerin cephelerinde oluşan bozulmalara karşı, kirlenen yüzeyleri, bitkilenme ve yosunları yüzeylere zarar vermeden uygun yöntemlerle temizledi. Uygulamaya geçmeden önce yapı malzeme örnekleri Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarında incelenerek, onarıma yönelik yöntemlerle ilgili bu kurumdan rapor alındı.  Uygulama alınan rapor doğrultusunda gerçekleştirildi. Yükselen yol kotu altında kalan çeşme tekneleri de yol genişliklerinin müsaade ettiği yerlerde kazı yaplarak tekneler açığa çıkarıldı. Yol kotundan aşağıda kalan tekne bölümüne kaldırımda yapılan merdivenlerle iniş sağlandı.