/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Yeşil alanları yoğun olmayan kent dokusunda, trafik ve yaya akışını olumsuz etkilemeyecek şekilde, tarihi çevre ile uyumlu tasarlanan büyük saksılar konumlandırılmakta, bu saksılarda da kent silueti ile uyumlu küçük ölçekli ağaçlar kullanılarak kent estetiğne katkıda bulunulmaktadır.