/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

ESTETİK KURUL ÇALIŞMALARI

Kentsel tasarım çalışmaları bir taraftan yürütülürken, Yeni imar izni alacak yapıların proje ve uygulamalarının, kent dokusuna uygun yapılanmasının kontrolü ve kentsel tasarım çalışmaları ile paralel yürütülmesi için , Beyoğlu Belediye Başkanı Sn. Ahmet Misbah Demircan önderliğinde estetik kurul oluşturuldu. Böylelikle Beyoğlu’ ndaki, yeni yapılanmanın zaman içinde, tekrar dış cephe düzenlemesine maruz kalması engellenmiş oldu.

Bu amaç doğrultusunda, Beyoğlu’nda inşaat ve proje  yapan Müteahhitlerle, mimarlarla ve mühendislerle toplanarak uygulama duyuruldu. Kentsel tasarım Atölyesi, İmar Müdürlüğü ile koordineli çalışmaya başladı. Mimari proje eskiz aşamasındayken, Proje mimarı estetik kurul ile yapının cephe etütleri üzerinde görüş alışverişinde bulunduktan sonra, imar izni almaktadır.