/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Bakarsan Beyoglu Projesi, Geçmişin hafızası olan Beyoğlu’nda ve Beyoğlu Yapılarını canlandırma ve yaşatma projesidir.

Beyoğlu ilçesinde, fiziki çevre kalitesinin yükseltilmesi bağlantısında, estetik, sosyo-ekonomik-kültürel kalitenin artarak Beyoğlu markasını olması gereken en üst noktaya taşımak, bu projenin hedefidir.

Projenin kapsamında, öncelikli görevimiz, tarihi dokuya ve yapılara zarar veren , görüntü kirliliğine neden olan tabela, klima, saçak, anten…vb. gibi  unsurları ortadan kaldırarak, yapı cephelerinin, restorasyonunun, bakımının yapılmasını sağlamak, ayrıca çevrenin altyapı, üstyapı  gibi fiziki ihtiyaçlarını karşılanarak, estetik, çağdaş, modern , yaşanılır bir çevre oluşturmaktadır.

Bu çerçeve içinde çalışan Beyoğlu Belediyesi Kentsel Tasarım Atölyesi, teknik kadrosuyla Güzel Beyoğlu Projesini birebir muhataplarına anlatarak her binaya, dükkana mimari danışmanlık hizmeti vermektedir.

Güzel Beyoğlu Projesinin uygulandığı tüm bölgelerde sosyal ve kültürel dokuda iyileşme, çevrenin iyileşmesi ile paralellik göstermiştir.Uygulama bölgeleri cazibe merkezi haline gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir.