/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Kent hayatında süregelen yapılaşmanın yanı sıra standartlar dahilinde yeşil alanlar bırakılarak insanların kullanımına sunulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Müdürlüğümüzün yaptığı yol veya meydan düzenlemesi projelerinde, ayrılan yeşil alanlar ile bu ihtiyacın giderilerek, özlenen ferah ortamın çalışma yapılan her alana tekrar kazandırılması amaçlanmaktadır.

Öte yandan yeşil alan ayrılmamış olan yoğun kent dokusunda bile, tasarlanan büyük saksılar içerisinde kent dokusuna uyumlu küçük ölçekli ağaçlar konumlandırılmakta, hatta binaların pencere ve balkonlarında yer alabilecek küçük çiçeklik ve saksılar özendirilerek teşvik edilmektedir.