/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Tak-Geçit :

Kent estetiğine uygun, dekoratif, hafif ve modüler, ayrıca ihtiyaca yönelik çalışmalar neticesinde, tak-geçit tasarımları gerçekleştirilmiştir.