/

"bakarsan beyoglu"

bilgi
 
 

Müdürlüğümüz Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan sokakların  fotoğraflama, ölçülendirme, analiz ve  tespit çalışmaları  yapılarak.,sokakların projelendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını yapmaktadır.

Yapılan altyapı çalışmaları amaca ve kullanıma yönelik olması hedeflenmektedir.Buradaki genel amaç; belirlenmiş cadde ve sokakların taşıt ve yaya trafiğini düzenli ve akıcı hale getirmek, caddenin fiziksel yapısındaki işlevsel ve görsel bozuklukların rehabilitasyonun sağlamak, kullanım kalitesini arttırmak üzere yolun üst yapısının (yıpranmış yol-tretuar döşeme kaplamaları, kent mobilyalarının ve yol ağaçlandırmasının yenilenmesi vb.) kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirilmesidir.